Aanpassing op website gebeurtenis 3 juli 1985 (aanrijding Libanees meisje)

03-04-2017 11:14

Alhoewel er geen inhoudelijke aanpassingen aan de versie van Peter Franken plaats zullen vinden over zowel de gebeurtenis van 3 juli 1985 alsmede - weliswaar in mindere mate - een ander incident dat plaatsvond medio mei 1985 is wel besloten, dit uit piëteit met en omwille van het ziektebeeld van een der betrokkenen alsmede zijn gezinsleden, om zijn naam (inclusief die van gezinsleden) te verwijderen. Dit mede naar aanleiding van een medische rapportage van zijn behandelende SPV-er van de Stichting Sinaï. De bevestigende meningen dan wel verklaringen van diverse personen inzake de versie Peter Franken zijn voor alle duidelijkheid niet gewijzigd en worden dan ook niet verwijderd dan wel (deels of geheel) ingetrokken.