WELKOM BIJ DUTCH INFANTRY COMPANY IV

INZET DUTCH INFANTRY COMPANY IV 1985

24-10-1985 00:00

DUTCH INFANTRY COMPANY IV WAS DE LAATSTE NEDERLANDSE VN-COMPAGNIE DIE DOOR DE TOENMALIGE NEDERLANDSE REGERING TER BESCHIKKING WERD GESTELD VOOR DEELNAME AAN DE UNITED INTERIM FORCE IN THE LEBANON. DE COMPAGNIE ONDER LEIDING VAN (TOENMALIGE RANG MAJOOR) GER PASTOOR WAS VAN 17 APRIL 1985 TOT EN MET 24 OKTOBER 1985 ACTIEF IN ZUID-LIBANON.

DOOR DE DEFINITIEVE TERUGTREKKING BEGIN MEI 1985 VAN HET ISRAËLISCHE LEGER (IDF) VANAF DE RIVIER "DE LITANI" NAAR HET UITERSE ZUIDEN IN LIBANON, WAAR ISRAËL MET HET ZUID-LIBANESE LEGER (SLA) EEN VEILIGHEIDSZÔNE OVER DE GLOBALE LIJN MIDDELLANDSE ZEEKUST, OUD 7-1A LANGS WADI AL AYN RICHTING POST 7-6 EN OOSTELIJK LIBANON INSTELDE, ONTSTOND DAARDOOR EEN FORSE TOENAME VAN ZEER ZWARE GEWELDSINCIDENTEN IN HET OPERATIEGEBIED VAN DIC IV.

DOOR HET INSTELLEN VAN CHECKPOINTS DOOR IDF/SLA WERD DE BEWEGINGSVRIJHEID VAN LIBANEZEN DIE VAN NOORD NAAR ZUID EN OMGEKEERD WILDEN REIZEN IN ZEER ERNSTIGE MATE BEPERKT. BIJ CONTROLES DOOR IDF/SLA VONDEN ER BUITENGEWOON GROVE GEWELDSHANDELINGEN (DODELIJKE AFLOOP) PLAATS TEGEN BURGERS EN VN-PERSONEEL.

HET LIBANESE VERZET (O.A. HEZBOLLAH, AMAL) VOERDE AANSLAGEN (BESCHIETINGEN O.A. MET LICHTE WAPENS MAAR OOK DOOR INZETTEN VAN KATOESJARAKETTEN, ZELFMOORDAANSLAGEN MET MENSEN EN/OF DIEREN) UIT IDF/SLA CHECKPOINTS (TWEE ZELFMOORDAANSLAGEN OP CHECKPOINT CHARLIE NABIJ OUD 7-1A WAAR NEDERLANDSE MILITAIREN TERNAUWERNOOD ZIJN ONTSNAPT AAN DE FATALE GEVOLGEN HIERVAN) DIE OP HUN BEURT WEER TERUG SCHOTEN (ZELFS MET TANKS EN ARTILLERIEBOMBARDEMENTEN ZOALS OP DE PLAATSEN BUYIT AS SAYID, AL MANSURI EN MAJDAL ZUN WAAR POST 7-4 IN AUGUSTUS 1985 MEE TE MAKEN KREEG). DE INVLOED VAN HEZBOLLAH IN ZUID-LIBANON NAM IN 1985 STERK TOE.

PATROUILLES VAN IDF/SLA EN VOOR HEN WERKENDE GEWAPENDE ELEMENTEN TROKKEN SOMS DIEP UNIFILGEBIED IN OM STRAFEXPEDITIES UIT TE VOEREN WAARBIJ MENSEN WERDEN BEDREIGD, MISHANDELD, GEMARTELD, ONTVOERD EN VERMOORD. KORTOM HET WAS WEDEROM EEN OORLOGSGEBIED GEWORDEN WAAR - GELET OP HET ONTBREKEN VAN ELKE WIL BIJ DE STRIJDENDE PARTIJEN OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE VIJANDELIJKHEDEN - HET HANDHAVEN EN HET WERKEN AAN VREDE DOOR DE VN MET EEN "PEACE KEEPING MANDAAT" ONMOGELIJK WERD GEMAAKT.

DE NEDERLANDSE REGERING BESLOOT DERHALVE SEPTEMBER 1985 DAT DIC IV NIET ZOU WORDEN OPGEVOLGD DOOR DIC V MET ANDERE WOORDEN DE DEELNAME AAN UNIFIL WERD STOPGEZET. DUTCH INFANTRY COMPANY IV WAS IN DE AFGELOPEN MAANDEN MEER BEZIG GEWEEST OM DE EIGEN VEILIGHEID TE WAARBORGEN DAN VERANTWOORD WAS. DE UITVOERING VAN HET HANDHAVINGSMANDAAT WAS IN DEZE OORLOGSSITUATIE ONUITVOERBAAR. DAARMEE KWAM ER EEN EINDE AAN ZES JAAR INZET VAN NEDERLANDSE VN-TROEPEN IN ZUID-LIBANON WAARAAN ONGEVEER 9000 MILITAIREN DEELNAMEN.

Lees meer

IN MEMORIAM 

Adjudant Dirk Jonker (7-4)

Soldaat Theo van der Meer (7-1)

Tweede Luitenant Hans Sint (7-1)

Kapitein Ferdinand Smit (7-4)

Soldaat Simon Dekker (7-1B)

Legerpredikant Jaap Roggeveen (7-4)

Luitenant Dries Ubeda (7-4)

Sergeant der Eerste Klasse Ad den Haan (7-1)

Compagniesadjudant Stanley Müller (7-4)

    Sergeant Has van Beers (HQ-UNIFIL)

Soldaat Rolf Folkersma (7-3)

Korporaal Hans Hoenselaar (7-1)

Adjudant Henk Huskens (7-4)

Adjudant Tuur Minnaert (HQ-UNIFIL/ISRAËL)

Soldaat Marc Postma (7-17)

Sergeant-Majoor Wim Bougie (7-4)

Legeraalmoezenier Dick van Geest (7-4)

Soldaat Bart Jansen (7-17)