INTRODUCTIE WEBSITE

 

                                                     

BESTE BEZOEKER,

MIJN NAAM IS ALBERT VAN DEN EIJNDE. IK WAS VAN 17 APRIL TM 24 OKTOBER 1985 POSTCOMMANDANT VAN ZOWEL OUD ALS NIEUW 7-1A (ROMEO) IN ZUID-LIBANON. DEZE PEACEKEEPINGMISSIE HIELD IN DAT DE AANWEZIGE NEDERLANDSE MILITAIREN DOOR MIDDEL VAN WAARNEMING/OBSERVATIE VAN DE AANWEZIGE STRIJDGROEPEN, CONTROLE VAN VOERTUIGEN EN PERSONEN OP WAPENBEZIT EN HET VERRICHTEN VAN DE-ESCALERENDE INTERVENTIES IN DE EIGEN AREA OF OPERATIONS DE VEILIGHEID VOOR DE LIBANESE BEVOLKING PROBEERDEN TE WAARBORGEN DAN WEL TE VERHOGEN. IK BEN IN DE PERIODE 1992/1993 UITGEZONDEN ALS MEDEWERKER 451 CONTRA-INLICHTINGENDETACHEMENT VAN DE TOENMALIGE MID/MVD (THANS HUIDIGE MIVD) IN DE RANG EN FUNCTIE VAN SERGEANT-MAJOOR INLICHTINGEN & VEILIGHEID. IK BEN DAAR WERKZAAM GEWEEST BIJ DE BATALJONSSTAF VAN 1NL/BE VNTBAT IN CENTRAAL BOSNIË-HERCEGOVINA. BIJ DE LAATSTE UITZENDING LAG HET ACCENT VAN HET BATALJON OP HET VERZORGEN VAN HUMANITAIRE HULPTRANSPORTEN (VOEDSEL/KACHELTJES/BRANDSTOF/DEKENS) TEN BEHOEVE VAN DE NOODLIJDENDE BOSNISCHE BEVOLKING IN O.A. TUZLA, GORAZDE, ZEPCE, SREBRENICA EN SARAJEVO. DIT WAS, NIET ALLEEN VANWEGE HET VERSCHIL IN TEMPERATUREN (+45C LIBANON VERSUS -25C CENTRAAL BOSNIË) EEN GEHEEL ANDERE MISSIE DAN DE UITZENDING NAAR LIBANON!  

DAN MIDDELS DEZE WEBSITE WORDT - ZONDER ENIGE STELLINGNAME IN EN OVER HET CONFLICT EN/OF BETROKKEN PARTIJEN - DE UITZENDING NAAR LIBANON BELICHT. IK WIL HIERBIJ EXPLICIET VERMELDEN DAT DEZE WEBSITE GEEN MENING WEERGEEFT OVER TOENMALIGE EN/OF HUIDIGE POLITIEKE EN/OF RELIGIEUZE EN/OF SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN IN HET MIDDEN-OOSTEN EN/OF DE INZET VAN DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT IN ZIJN ALGEMEENHEID. ER IS EN ER ZAL GEEN ENKELE REACTIE, FOTO, ARTIKEL, WORDEN GEPLAATST WAARUIT EEN BEPAALDE STELLINGNAME KAN/ZAL BLIJKEN OF DIE SOWIESO - OM WELKE REDEN DAN OOK - INDRUIST TEGEN GANGBARE FATSOENSNORMEN EN/OF CONFLICTEERT MET DE NORMEN EN WAARDEN VAN ONZE DEMOCRATISCHE RECHTSORDE ZOALS WIJ DIE HIER IN NEDERLAND KENNEN.

FOTO-VIDEOMATERIAAL IS AUTHENTIEK ECHTER HIER EN DAAR INGEKORT OMWILLE VAN DE TIJDSDUUR. MIDDELS DEZE WEBSITE HOOP IK ALLE OUDGEDIENDEN/ECHTGENOTES/PARTNERS/KINDEREN/NABESTAANDEN VAN ONZE COMPAGNIE TE INFORMEREN OMTRENT DE GEBEURTENISSEN DESTIJDS EN HEN OP DE HOOGTE TE KUNNEN HOUDEN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN (BIJVOORBEELD REÜNIES VAN ONZE EENHEID).

DIC IV HEEFT NA TERUGKEER LIBANON IN COMPAGNIESVERBAND EEN ZESTAL FANTASTISCHE BIJEENKOMSTEN GEKEND. ER ZIJN O.A. IN 1986 (SAKSEN WEIMAR KAZERNE ARNHEM), 1988 (KONING WILLEM 1 KAZERNE DEN BOSCH) EN 1995 (MUSEUM BRONBEEK ARNHEM) BIJEENKOMSTEN GEWEEST. OP 8 MAART 2008 EN 10 SEPTEMBER 2011 ZIJN ER BIJEENKOMSTEN GEORGANISEERD OP/BIJ DE ORANJEKAZERNE TE SCHAARSBERGEN. OP 24 OKTOBER 2015 IS IN HET VETERANENHUIS ARNHEM DOOR DE TOENMALIGE COMMANDANT LANDSTRIJDKRACHTEN HET DRAAGINSIGNE NOBELPRIJS VN UITGEREIKT AAN CIRCA 70 LEDEN (WAARVAN 7 POSTUUM). HIERBIJ WAREN ONGEVEER 200 BEZOEKERS AANWEZIG. DE UITREIKING WAS - ONDANKS DE DROEVE TIJDING OMTRENT HET OVERLIJDEN OP VRIJDAG 23 OKTOBER 2015 VAN COMPAGNIESGENOOT HANS HOENSELAAR - EEN SUCCES MEDE VANWEGE DE GROTE OPKOMST EN DE POSITIEVE INSTELLING VAN ALLE AANWEZIGEN OM ER EEN MOOIE EN GEDENKWAARDIGE BIJEENKOMST VAN TE MAKEN.