Aanpassing op website incident 3 juli 1985 (aanrijding Libanees meisje).

31-03-2017 07:55

Alhoewel er geen inhoudelijke aanpassingen plaats zullen vinden over zowel de gebeurtenis van 3 juli 1985 alsmede - weliswaar in mindere mate - een ander incident dat plaatsvond medio mei 1985 is wel besloten, dit uit piëteit met en omwille van het ziektebeeld van een der betrokkenen alsmede zijn gezinsleden, om sommige zaken aan te passen op de website en om namen te verwijderen. De bevestigende meningen dan wel verklaringen van diverse personen inzake de versie van Peter Franken (chauffeur 1-tonner) zijn voor alle duidelijkheid niet gewijzigd dan wel deels en/of geheel ingetrokken.