INTRODUCTIE WEBSITE, MIJN NAAM IS BESTE BEZOEKER,

21-10-2017 11:36


BESTE BEZOEKER,


MIJN NAAM IS ALBERT VAN DEN EIJNDE, DESTIJDS VAN 17 APRIL TOT EN MET 24 OKTOBER 1985 POSTCOMMANDANT (ZOWEL OUD EN NIEUW) 7-1A (ROMEO) IN ZUID-LIBANON. DEZE PEACEKEEPINGMISSIE HIELD IN DAT DE AANWEZIGE NEDERLANDSE MILITAIREN DOOR MIDDEL VAN WAARNEMING/OBSERVATIE VAN AANWEZIGE STRIJDGROEPEN, CONTROLE VAN VOERTUIGEN EN PERSONEN OP WAPENBEZIT EN HET VERRICHTEN VAN DE-ESCALERENDE INTERVENTIES IN DE EIGEN AREA OF OPERATIONS DE VEILIGHEID VOOR DE LIBANESE BEVOLKING PROBEERDEN TE WAARBORGEN DAN WEL TE VERHOGEN. IN DE PERIODE 1992/1993 BEN IK UITGEZONDEN ALS SERGEANT-MAJOOR INLICHTINGEN-/VEILIGHEID (MEDEWERKER 451 CONTRA-INLICHTINGENDETACHEMENT VAN TOENMALIGE MID/MVD, HUIDIGE MILITAIRE INLICHTINGEN & VEILIGHEIDSDIENST) BIJ DE BATALJONSSTAF VAN 1 NL/BEVNTBAT IN CENTRAAL BOSNIË-HERCEGOVINA. BIJ DE LAATSTE UITZENDING LAG HET ACCENT VAN HET BATALJON OP HET VERZORGEN VAN HUMANITAIRE TRANSPORTEN (VOEDSEL/KACHELTJES/BRANDSTOF/DEKENS) TEN BEHOEVE VAN DE NOODLIJDENDE BOSNISCHE BEVOLKING (O.A. IN TUZLA, GORAZDE, ZEPA, SREBRENICA EN SARAJEVO). ZEKER NIET ALLEEN VANWEGE HET GROTE VERSCHIL IN TEMPERATUREN (-20C VERSUS +45C) EEN GEHEEL ANDERE MISSIE DAN DE UITZENDING NAAR LIBANON.

MIDDE