Versie Peter Franken omtrent gebeurtenissen 3 juli 1985. (Een en ander in verband met TV-uitzending en boekpublicatie)

24-12-2016 07:44

(Auteur Albert van den Eijnde, destijds postcommandant 7-1AR en kaderlid 3e peloton Dutch Inf Coy IV)

Omdat de auteur van het boek "RESPECT" niet alle informatie heeft vermeld dan wel weigert om alle informatie te plaatsen in zowel het voorwoord op de versie als de versie zelf die door Peter Franken is geschreven aangaande gebeurtenissen rond het verkeersincident met het Libanese meisje Wafaa Ksahib d.d. 3 juli 1985, plaats ik hier onze bevindingen (Peter Franken, Rob Sauvé, Albert van den Eijnde).

Jammer dat de heer Bergsma (fotograaf "Respect") niet alle informatie wil plaatsen omdat hij daarmee bewust een situatie heeft geschapen waar het eigenlijk voor de lezen van dat verhaal een keuze blijft om of te kiezen uit de twee versies. Dit is zeer merkwaardig en in strijd met enige waarheidsvinding. Het is natuurlijk wel te begrijpen omdat niemand graag - zeker niet aan de vooravond van de presentatie aan de Minister) geconfronteerd wil worden met het feit dat een opgenomen verhaal van een "veteraan" niet klopt. Bergsma heeft ook nimmer deeluitgemaakt van Dutch Inf Coy IV). Bovengenoemde personen en getuigen daarentegen wel. Uit een kopie Drivers Accident Report (destijds opgemaakt door KMAR) blijkt heel duidelijk wie de chauffeur was die destijds het Libanese meisje aanreed. Uit overige informatie blijkt ook duidelijk dat de dreiging zoals die eerder is weergegeven in het boek RESPECT maar ook tijdens de uitzending "Oorlog in Mijn Hoofd" niet klopt met de werkelijke gang van zaken.

Een andere (de nog in leven zijnde) getuigen Paul Vermeeren (een van beide opzittende van de eentonner waarbij wordt aangetekend dat er nog een persoon op de bijrijder stoel zat van de eentonner), heeft bij navraag totaal niets waargenomen van de pogingen tot executie (vier tot vijf keer toe). De geschetste gebeurtenissen rond het de mishandeling/marteling van beide Libanese jongens op Checkpoint Charlie is ook niet de juiste weergave. Die gebeurtenissen heb ik (Albert van den Eijnde) zelf allemaal uit eigen directe waarneming meegekregen. Zo is er - anders dan een verder niet onderbouwde opmerking van niet nader genoemde lokale bewoners - geen enkele grond voor de geïnterviewde om te verklaren dat beide Libanese jongens dood in de wadi zouden zijn aangetroffen. Omdat de auteur van het boek al een dag voordat hij naar ons verhaal kwam luisteren had weggezet als verzinners van indianenverhalen en lieden die eruit waren om een andere persoon zwart te maken is zijn objectiviteit zeer ernstig in het geding komen te staan. Dit terwijl wij op 8 oktober j.l. NIET eens kennis hadden van het nog te verschijnen boek RESPECT. Hierbij meteen aangevende dat wij zeer zeker RESPECT hebben voor de overige 49 personen die hun verhaal hebben geschreven. Dat staat buiten kijf.

Toen hij op 29 november 2016 de versie van Peter Franken had vernomen, gaf hij overigens (zelfs schriftelijk) dat de versie van Peter Franken in het boek zou komen en dat de reeds opgenomen versie zal verdwijnen. Daarnaast was ook de persoon van Gert Jan Gort als medisch adviseur (tevens ex-militaire arts en zelfverklaard PTSS-deskundige) bij het boek (maar ook bij de uitzending Oorlog in Mijn Hoofd) afgelopen. Bergsma had Gort per onmiddelijk uit zijn team verwijderd omdat Gort al sinds 8 oktober 2016 wist dat er een andere versie was van de gebeurtenissen zoals die in het verleden zijn geschetst. Gort is echter persoonlijk bevriend met de geïnterviewde soldaat en gaf vervolgens toen hij kennis had gekregen van de versie van Peter Franken om niet langer zijn medewerking te verlenen om de andere hoofdrolspeler kenbaar te maken dat de gebeurtenissen van destijds niet conform zijn belevingswereld hadden plaatsgevonden. Omdat wij niemand (dit is vanaf het begin onze doelstelling geweest) niet onnodig wilden beschadigen, is destijds de hulp van GJ Gort ingeroepen maar die heeft vervolgens zijn eigen ego (zoals ook het geval is bij Johan Bergsma) voorop gesteld.

Het is immers een wrange constantering dat je een opneemt in je boekwerk dat voor een deel niet strookt met de werkelijke gebeurtenissen. Hier is sprake van een zogenaamde "Stolen Story" en je kunt dit sommige personen helaas - ondanks alle verklaringen (mondeling en schriftelijk) dit niet aan het verstand gepraat krijgen.  Een foto met de Minister van Defensie is zogezegd belangrijker dan een juist verhaal waarbij recht wordt gedaan aan de werkelijke hoofdrolspeler. In dit geval Peter Franken want hij was de persoon die destijds geheel per ongeluk het Libanese meisje aanreed. Hij wist ook vrij snel dat het meisje slechts lichtgewond was en daarvoor hoefde hij dan ook geen reis naar Libanon te maken zoals in de andere versie wel het geval was.

In 2015 is tijdens de Veteranendag op het Maliveld aan een van de oud MP-ers de vraag/opmerking gesteld dat het meisje dat destijds was aangereden toch dood was? Dit terwijl hij zelf in de uitzending van 2013 heeft kunnen horen dat het meisje in Duitsland woonachtig is. Het aan de bel trekken om iets aan de kaak te stellen, levert bakken met shit op maar in dit geval is het zo jammer dat alle ellende had voorkomen kunnen worden als GJ Gort zich aan zijn belofte had gehouden en het welzijn van de betrokken personen had prevaleren boven zijn eigen ego als PTSS-deskundige. Dat Peter Franken al sinds de uitzending van Oorlog in mijn Hoofd enorm last van een ten onrechte opgeëiste hoofdrol maakt de heren Gort en Bergsma niet uit. Ik hoop dat Peter zich langzaam maar zeker beter gaat voelen en dit verhaal een keer achter zich kan gaan laten. Medepostlid 7-1 Leon Steenbakkers verklaart over het hieronder geplaatste stuk op FB DIC IV en het waarheidsgehalte van de versie in de EO-uitzending 25 april 2013 Oorlog in mijn Hoofd en boek Respect letterlijk het volgende: "Duidelijk verwoord verhaal. Ben 2013 ook benaderd voor het verhaal van voor deze docu echter al duidelijk gemaakt dat ik van deze lezing niets wist. Het is daarom ook goed dat het juiste verhaal geplaatst is op de website.En dat Peter hier door ook rust krijgt".